Ín-iōng

跳至導覽 跳至搜尋
Contents: APA | MLA | MHRA | Chicago | CSE | Bluebook | BibTeX

Bibliographic details for "Thâu-ia̍h"

  • Page name: Thâu-ia̍h
  • Chok-chiá: Wikipedia contributors
  • Chhut-pán-jîn: Wikipedia, Chū-iû ê Pek-kho-choân-su.
  • Siāng-bóe ê siu-tēng ji̍t-kî: 2021 nî Cha̍p-jī-goe̍h 4 02:50 UTC
  • Chih-chiap ji̍t-kî: 2022 nî Chiaⁿ-goe̍h 20 17:47 UTC
  • Éng-kiú liân-kiat: //zh-min-nan.wikipedia.org/w/index.php?title=Th%C3%A2u-ia%CC%8Dh&oldid=3110471
  • Page Version ID: 3110471

Please remember to check for the exact syntax to suit your needs. For more detailed advice, see Citing Wikipedia.