Peji Rekutanga

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Wikibar-alpha-8bit.png
Kwaziwai, Kwaziwai
Tikutambire kuWikipidhiya!
Duramazwi re mahara, chero munhu anogona kuuya achiwedzera ruzivo rwaanawo kana kushandura mazanhi emimwe mitauro kuisa muChishona.

Parizvino tine zvinyorwa 8,475 zvakanyorwa ne Chishona.

Munoda kuona Wikipedhiya yedu senwadhi here? Dzvanyai Pano!
WikiProject Biology Logo (Deus WikiProject).png
Taramhenyu
P religion-green.png
Chinamato
Wikipedia logo v2 (black).svg
Masvomhu
Old wikipedia logo.png
Nhoroondo
Geographylogo.svg
Taranyika
P culture.svg
Nzanga
Circle-icons-music.svg
Mhanzi
Language icon.png
Mutauro
Circle-icons-art.svg
Useza
Nuvola apps kalzium.svg
Sainzi
N icon technology.png
Ruambarueza
ArchitectureIcon.svg
Uvaki
Wikibar-alpha-8bit.png
Wikibar-alpha-8bit.png
Zimbabwe Outline.svg
Musha uno ndewedu vatauri veChivanhu, mutauro weChiShona, muno muWikipedhiya.

Wikipedhiya chinyorwa chepadanhautande chinounganidzwa ungwaru, ruzivo nohunyanzvi hwezvikamu zvese zveraramo remarudzi osezvayo erino pasi. Zvakanaka zvakadzama kwazvo kuti gapu rese iri reungwaru, ruzivo nohunyanzvi rive rinonyogwa mururimi rwaamai. Basa iri ngatiritange nhasi tigorisiirawo vana vedu navana vavowo, zvichingoenda, ziyenda nakuenda.

Mutauro wedu isu vanhu hauna kugara uchinzi ChiShona kwete. Muchena ainzi Clement Doke ndiye akatanga kushandisa izwi rekuti ChiShona mugore ra1931. Mutauro wedu unonzi ChiVanhu.

Munokokwa mese, ani naani zvake, kuti muwedzere zvinyogwa izvi. Vanyori, vadzidzisi nevadzidzi veChiShona muzvikoro zvikuru zvedzidzo munokokwa kuti mutitungamirire pabasa iri. Tinodaidza kunyanya zvikuru sei avo vadzidzi nevadzidzisi vari muboka rezvidzidzo zveChiShona paYunivhesiti yeZimbabwe uyewo avo vese vakapedza zvidzidzo zveChiShona pachikoro chikuru ichi.

Kana muchida kuziva zvakawanda nezvehumwe yeWikipediya endai panzvimbo yemudandira iyi www.wikipedia.org

Tsvakai muwedzere ruzivo rwenyu nezve Kuisa zvinyorwa zvemumwe mutauro rudzi muWikipedhiya

Wikibar-alpha-8bit.png
New-Bouncywikilogo.gif
Wikibar-alpha-8bit.png
Wikibar-alpha-8bit.png
Nehanda Nyakasikana

"Aah! Nehanda Nyakasikana!

Kunozove riniko,
Isu VaNyai tichitambudzika;
Mweya Unoera!
Kunozove riniko,
Isu VaNyai tichidzvinyirirwa?
Ko, inga taneta wani nokunwa misodzi;
Ko, toshirira kudzamara kuve riniko?
Ko, inga panguva yechando miti inozvizorodza,
Inokuhumuka mashizha yombowana rudekaro,
Kwozoti nokuchena kwokunze yodombera;
Mashizha yovawo nenhenhere inoyevedza;
Shiri nemhuka nenyuchi dzokwezvwa nehwema,
Ko, isu rugare ruchatisvika riniko?
Vana vacheche vatinobereka,
vawakatipa Iwe Samasimba,
vanova ndivo vadyi venhaka dzedu,
nhasi vokura vakasunzumara munyika yavo,
Voshaya nzvimbo dzokurarama nokuzvidekadza?
Apa nepapo pazere rufuse,
Makumbo avo ane matuzu nokupfuviswa neriri pfumojena.
Ko, vosvikepiko?
Mudzimba dzose nomumisha yose vari kutandwa pamwe nokurohwa;
Munzvimbo dzose nomumatare mose avanotongerwa, vari kungourayiwa senhunzi,
Pasina chikonzero, pasina mhosva
Pfuma yenyika nhasi yakatorwa vakagovana paukama hwavo vepfumojena.
Nhasi vari kudya mafuta ayo nyika
Isu tichidya nhoko dzezvironda
Nhasi vari kudya, vakora sehochi
Isu toondoroka sembwa ine gwembe
Nhasi vagere murusununguko
lsu todzipwa huro nemajoto
Rusununguko, Nehanda, ndorupi?
Hamungaburukirewo kwatiri here?
Harahwa dzedu dzobatwa sepwere
Munyika yawavapa, musiki mugoni!
Havasisina rukudzo panyika.
Havasisina chavanacho
Dambudziko guru ndiro ravawira
Baba mutsvene!
Gomo rine ngoni!
Hamungotinzwawo kuchema kwedu here?
Tine chitadzo chakakura sei
Chokubva matiramwa zvakadai?
Nehanda Nyakasikana!
Kunozova riniko?
Isu VaNyai tichidzvinyirirwa

Neriri pfumojena rasvika munyika.
~ Nhetembo iyi yakatogwa kubva mubhuku rinonzi, Feso, rakanyogwa naVaSolomon Mutswairo (mugore ra1956).
Wikibar-alpha-8bit.png
Mfananidzo weVhiki
Jacaranda trees in Montagu Ave, Harare, Zimbabwe in 1975.jpg
Jacaranda mimosifoliaMujakaranda kuMontagu Avhenyu, Harare, Zimbabwe, mhando iyi ndiyo inotumbuka maruva emavara maungu kana hute.
Wikibar-alpha-8bit.png
jj
Wikipedia logo puzzle globe spins horizontally and vertically, revealing the contents of all of its puzzle pieces, without background.gif
Wikibar-alpha-8bit.png
Zvidzidzo
Maziwumbe: Ezhiya · Afurika · Amerika Maodzanyemba · Amerika Chamhembe · Andakitika · Yuropu · Ostireriya

Nyika: Angora · Vutswana · Zimbabwe · Namibhiya · Ijipita · Tanzania · Naijeriya · Rhashiya · Furanzi · Speini · Kanadha · Mehiko · Jerumani · Chayina · Raosi · Makawo · Jorodhani · Omani · Yemeni · Neparu

Wikibar-alpha-8bit.png
Mitauro: Chishona · Chindau · Chizulu · Chispeini · Chiarabhu · Chiswahiri · Chihausa · Chirhashiya · Chifurenji · Chiputukezi · Chiafurikaanzi · Chichayina · Chijapani · Chingezi · Chihindi · Chiaramu · Chin'ko · Chindevere · Chibuja (Chibudya)
Wikibar-alpha-8bit.png
Vashona: Vakaranga (munhoroondo/Vasenzi, Valaudzi, Vandalamo, Vamasingo) , Vazezuru, Vakorekore, Vabuja, Vamanyika, Vandau, Vadema (Vadoma), Vatawara (Vatavara), Vahungwe, Vambire, Vanyai, Varozvi, Vakalanga (Vanambya, Vatalaote),

Zvinamato: Chivanhu (Vashona) · Ukristu (Vakristu) · Uyiziramu (Vasalama) · Uhindu· Ujudha (Vajudha) · Ubhudha · Usikhi · Udhao (Utao) · Ukonfushasi (Uru) · Ubhaha'i (Ubhahá'í) · Ushinto · Ujaini · Uzoroasti · Zvinamato zve Afurika

Wikibar-alpha-8bit.png
Vashona: Vakaranga (munhoroondo/Vasenzi, Valaudzi, Vandalamo, Vamasingo) , Vazezuru, Vakorekore, Vabuja, Vamanyika, Vandau, Vadema (Vadoma), Vatawara (Vatavara), Vahungwe, Vambire, Vanyai, Varozvi, Vakalanga (Vanambya, Vatalaote),

Zvinamato: Chivanhu (Vashona) · Ukristu (Vakristu) · Uyiziramu (Vasalama) · Uhindu· Ujudha (Vajudha) · Ubhudha · Usikhi · Udhao (Utao) · Ukonfushasi (Uru) · Ubhaha'i (Ubhahá'í) · Ushinto · Ujaini · Uzoroasti · Zvinamato zve Afurika

Wikibar-alpha-8bit.png
Tsika: Roora · Chisi · Karenda ye Chivanhu (Mwedzi ne Mavhiki) ·

Mhanzi: Jiti, Dancehall, Afrobeats, Sungura, Tuku (Afrojazz)

Chikafu: Sadza · Mbambaira · Manhuchi · Maputi · Mabhanzi · Madora · Bota · Derere · Mupunga · Muriwo · Hohwa · Masau · Nyimo · Nyemba

Wikibar-alpha-8bit.png
Upanganyeredzi: Gwararezhou · Galaksi · Rhadenga (kosmosi) · Denganenyika · Zvindeya · Nyeredzi · Unganyeredzi · Zuva · Mwedzi · Chisimira/chirimera (nyamutanhatu) · Ndemara · Runyanga · Nguruvenembwa · Mazhara · Maguta ·
Wikibar-alpha-8bit.png
Simbi: Utare · Mhangura · Ndarira · Zeng'e · Ndarama · Darejena · Mutobvu · Aluminiyamu · Platinamu · Niyakari

Concepts: Zvose · Upasina · Uzima · Rudo · Ruvengo · Unake · Uvi · Rima · Chiedza · Kuyera (Utsvene) · Ruhana ·Mweya (wemunhu) · Rusvinuko · Upenyu · Rufu · Pfungwa · Hana · Nhu · (Moyo) · Mbune · Umbimba (igo) ·

Wikibar-alpha-8bit.png

Kuti muwane zvimwe zvinyorwa tarirai linki ye zanhi dzasiyo:

Wikibar-alpha-8bit.png
Chidzidzo cheVhiki Rino:
Lobengula-image.jpg
VaLobengula Khumalo (c.1845 - (kusvika pamwe) Ndira 1894) ndiye aive mambo weMandevere. Lobengula aive nevanakomana vatatu vainzi Mpezeni, Njube naNguboyenja... (werengai zvakadzama)
Wikipedia logo puzzle globe spins horizontally and vertically, revealing the contents of all of its puzzle pieces, without background.gif

 
Wikibar-alpha-8bit.png

Wikibar-alpha-8bit.png
Chidzidzo cheMwedzi Unowu
Sahel orthographic map.jpg
Saheru (Chiarabhu: ساحل‎ sāḥil, Sahel; "kosti, hombekombe") irhewumu reupangahwewa (ecoclimatic) ne rutaramhenyuchisi (biogeographic) yetransisheni muAfurika iri pakati peSahara kumaodzanyemba uye Savhana yeSudhani kuchamhembe . Ine hwewa hwe umhari (semi-arid), inotandamuka kuchingamira rumbariro rwe chamhembe-pakati che Maodzanyemba eAfurika pakati pe Gungwa re Atlandiki ne Bhahari Dzvuku.

Saheru chikamu cheAfurika chinosanganisa madokero ne mabvazuva ekumaodzanyemba eSenegaru, kuchamhembe cheMoritaniya, pakati peMaari, kumaodzanyemba eBhurukina Faso, uye kuchamhembe chaikoiko kweArujeriya ne Naija, uye kumaodzanyemba chaikoiko kweNaijeriya, kumaodzanyemba chaikoiko kweKameruni uye Rudhende rwePakati peAfurika, pakati peChadhi, pakati ne kuchamhembe kweSudhani, kuchamhembe chaikoiko kweSudhani Chamhembe, Eritiriya ne kumaodzanyemba chaikoiko kwe Itopiya.... (werengai zvakadzama).


Wikibar-alpha-8bit.png
Mamwe mapurojekti eWikipidhiya
Wikimidhiya Faundesheni iduramazwi rakazvimirira pazasi peWikimidhiya Faundesheni, zvzvinoreva kuti inomaneja mamwe mapurojekti akadorongodzwa zasiyo. Parizvino, mapurojekti anowanikwa muChishona iWikipidhiya basi, tirikuzama kudzosa Wikiduramazwi rakavharwa muna 2007. Nwadhi riripo asi harisati ravenezvinyorwa mukati. Mamwe ariko anowanikwa mumimwe mitauro, senge Chingezi nezvimwe wo.
WikiProject Structured Data for Commons-logo.svg
Zvinjee (Zvikomoni)
Unganidzo re mifananidzo ne maodhiyo eunjee.
Meta-Wiki Confirmed-2000px.png
Meta-wiki
Kurongwa kwe zviitwa zvose zve wikimidhiya.
Wiktionary-logo-ka-without-text.svg
Wikiduramazwi
Duramazwi.
Wikibooks-logo.png
Wikinwadhi
Manwadhi ne zvinyorwa zvekudzidza zvemahara.
Wikiquote-logo-sq.svg
Wikidzupuramanzwi
Unganidzo re madzupuramanzwi
Wikisource-logo.svg
Wikivambo (Wikisosi)
Kuvamagwaro re mahara.
Wikispecies-logo.svg
Wikirudzi
Duramazwi re marudzi (maspishi).
Wikiversity Logo.png
Wikichikoro
Zvidzidzo ne zvokuita zvemahara.
Wikinews-Africa-logo.svg
Wikinhau
Nhau dze mahara.


Wikibar-alpha-8bit.png
Mimwe mitauro ye Afurika isiri pakati pe dzihombe:
Chiafurikanzi · Chiakani · Chiamhari · Chibhambara · Chichewa · Chitumbuka · Chiewe · Chifurufurudhe (Chifurani) · Chikũyũ · Chihausa · Chiigbho · Chixhosa · Chizulu · Chikanuri · Chinyarwanda · Chirundi · Chiswahiri · Chikongo · Chingala · Chiganda · Chimaragasi · Chioromo · Chisangho · Chisutu · Chitswana · Chiswati · Chisomari · Chitigirinya · Chivhenda · Chitwi · Chiworofu · Chitsonga · Chiyorubha ·
(Tarisai bhaa repadivi kuti muone mamwe mapeji eWikipedhiya)